Preventivní prohlídka u praktického lékaře

Preventivní prohlídky u praktického lékaře

jejich četnost a náplň hrazená ze zdravotního pojištění

 

Při dovršení 19 let se musí každý zaregistrovat u praktického lékaře pro dospělé. VZP plně hradí preventivní prohlídku u praktického lékaře jednou za dva roky. Preventivní prohlídka je celkovým vyšetřením, její součástí je doplnění rodinné zaměřené na výskyt kardiovaskulárních a nádorových onemocnění, poruchy metabolismu tuků, hypertenze či diabetu. Lékař provádí kompletní fyzikální vyšetření včetně změření krevního tlaku, vyšetření štítné žlázy pohmatem, vyšetření srdce a plic poslechem, zjištění stavu žil a tepen dolních končetin, orientační vyšetření sluchu a zraku a pacienta zváží. Součástí preventivní prohlídky je i onkologická prevence včetně vyšetření kůže a vyšetření per rektum( konečníkem). Při zátěži v rodině nebo přítomnosti jiných rizikových faktorů se u mužů provádí klinické vyšetření varlat, u žen od 25 let klinické vyšetření prsů. Dále lékař zkontroluje očkování proti tetanu.

 

Laboratorní a jiná vyšetření v rámci preventivní prohlídky hrazená ze zdravotního pojištění – harmonogram péče:

19 – 35 let Každé dva roky: orientační chemické vyšetření moče Ve 30 letech: vyšetření cholesterolu a tukových látek v krvi V 18 letech: vyšetření cholesterolu a glykemie (hladina cukru v krvi)

35 – 50 let Každé dva roky: orientační chemické vyšetření moče Ve 40 a 50 letech: vyšetření cholesterolu a tukových látek v krvi Ve 40 letech a dále každé dva roky: kontrola glykemie ( hladina cukru v krvi) Ve 40 letech a dále každé čtyři roky: vyšetření EKG Ženy od 45 let a dále každé dva roky: mamografické vyšetření

50 let a více od 50 do 55 let jednou za rok: test okultního krvácení ve stolici TOKS od 55 let jednou za dva roky: test okultního krvácení ve stolici TOKS od 55 let a nadále každých 10 let: endoskopické vyšetření střev jako varianta TOKS V 60 letech: vyšetření cholesterolu a tukových látek v krvi

 

 

Pokud jsou k tomu zdravotní důvody, doporučí lékař v rámci péče o pacienta a jeho léčby další laboratorní nebo jiná vyšetření i mimo výše určený harmonogram.

 

Není-li k laboratornímu vyšetření zdravotní indikace ( důvod), pacient může na základě vlastního rozhodnutí o vyšetření požádat. V tom případě ale pojišťovna vyšetření nehradí a pacient jej bude muset uhradit.

 

Ke zběžnému orientačnímu vyšetření může pacient také využít Dnů draví, které pro své pojištěnce během celého roku připravuje VZP ve všech regionech. Dny zdraví nabízejí zejména bezplatné orientační vyšetření cholesterolu, triglyceridů a hladiny cukru v krvi, měření krevního tlaku a pulsu, výpočet BMI a často i jiné doprovodné aktivity. Informace najdete na www.vzp.cz/dnyzdravi.